Prezo mzima na ako na mawazo ivo,,,,,Je wanaanchi watakaa aje??